Radio Globo, Metro Melbourne, Rething, Cusinela & Funeraria Lopez Animace a melodie, které už nedostanete z hlavy, jak dělat osvětovou videokampaň jinak a jak videomarketing raději nedělat vůbec.